Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB
Medicinareg. 8 A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.medfielddiagnostics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Medfield har utvecklat ett instrument för att underlätta diagnostiken av stroke och därmed kunna sätta in rätt behandling på patienten betydligt snabbare än idag.

Teckningsperiod:

27 november 2013 - 11 december 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,4 Mkr

Teckningskurs:

7,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 november 2013

Värdering:

92,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. En (1) aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 5,7 Mkr och mottagit en avsiktsförklaring från Almi Invest AB motsvarande cirka 1,3 Mkr vilket tillsammans motsvarar cirka 7 Mkr och 45 % av emissionsbeloppet.

Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen.

Uppdaterat: 2013-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss