Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB
Medicinareg. 8 A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.medfielddiagnostics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Medfield har utvecklat ett instrument för att underlätta diagnostiken av stroke och därmed kunna sätta in rätt behandling på patienten betydligt snabbare än idag.

Teckningsperiod:

20 februari 2012 - 27 mars 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,58 Mkr

Teckningskurs:

3,90 kr

Likviddag:

11 april 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 36 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 aktier, dvs 3900 kr per post.

Övrigt:

Medfield planerar att lista sig på Aktietorget den 2 maj 2012.

Uppdaterat: 2012-02-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss