Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedCore AB

MedCore AB
Box 6065
164 06 Kista

Hemsida:

www.medcore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Företaget skall fungera som en länk mellan framtidens produkter, metoder och sjukvårdens högt ställda krav avseende teknik, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Teckningsperiod:

2 oktober 2009 - 16 oktober 2009

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

8,85 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr per unit

Likviddag:

16 oktober 2009

Avstämningsdag:

30 september 2009

Värdering:

Pre-money 35,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:8. Åtta (8) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionerna kan lösas in under perioden 30 augusti till 30 september till kursen 10 öre, dvs samma pris per aktie som denna emission görs till. Om alla optioner används tillförs Medcore ytterligare 4,43 Mkr.

Uppdaterat: 2009-10-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss