Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedCore AB

MedCore AB
Box 6065
164 06 Kista

Hemsida:

www.medcore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Företaget skall fungera som en länk mellan framtidens produkter, metoder och sjukvårdens högt ställda krav avseende teknik, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Teckningsperiod:

12 maj 2015 - 26 maj 2015

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

11 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota vid teckning utan företrädesrätt.

Avstämningsdag:

Värdering:

5,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss