Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedCore AB

MedCore AB
Box 6065
164 06 Kista

Hemsida:

www.medcore.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Företaget skall fungera som en länk mellan framtidens produkter, metoder och sjukvårdens högt ställda krav avseende teknik, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Teckningsperiod:

25 november 2013 - 9 december 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,6 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 november 2013

Värdering:

5,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1.

Post:

Övrigt:

En stor andel av bolagets större ägare har med teckningsförbindelser åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt och totalt teckna sig för ca 65% av de nyemitterade aktierna. I tillägg till detta så har bolaget erhållit teckningsgarantier motsvarande 14% av de nyemitterade aktierna.

Uppdaterat: 2013-10-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss