Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedCap AB

MedCap AB

MedCap AB
Björnnäsvägen 21
114 19 Stockholm

Hemsida:

www.medcap.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MedCap förvärvar små och medelstora Life Science-företag, vars affärsverksamhet kan vidareutvecklas genom att tillföra kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde.

Teckningsperiod:

9 maj 2014 - 9 maj 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50,1 Mkr

Teckningskurs:

3,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en handfull institutionella och privata investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss