Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Maxkompetens Sverige AB

Maxkompetens Sverige AB

Maxkompetens Sverige AB
Herkulesgatan 12
111 52 Stockholm

Hemsida:

www.maxkompetens.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa.

Teckningsperiod:

2 november 2015 - 13 november 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

20 november 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

75 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten i Sverige och institutioner.

Post:

1 aktie, minimum 700 aktier.

Övrigt:

Maxkompetens noteras på First North den 23 november 2015.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss