Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MaxEquity AB

MaxEquity AB

MaxEquity AB
Norrtullsgatan 6, 5tr
113 29 Stockholm

Hemsida:

maxpeak.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MaxEquity och dess dotterbolag Capillum Holdings vision är att vara den naturliga finansiella partnern för mindre företag med lovande affärsutveckling. MaxEquity AB hette tidigare Maxpeak AB. Maxpeak AB hette tidigare Linear AB.

Teckningsperiod:

10 juni 2014 - 24 juni 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

9,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

30 000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss