Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MaxEquity AB

MaxEquity AB

MaxEquity AB
Norrtullsgatan 6, 5tr
113 29 Stockholm

Hemsida:

maxpeak.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MaxEquity och dess dotterbolag Capillum Holdings vision är att vara den naturliga finansiella partnern för mindre företag med lovande affärsutveckling. MaxEquity AB hette tidigare Maxpeak AB. Maxpeak AB hette tidigare Linear AB.

Teckningsperiod:

8 februari 2013 - 22 februari 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,8 Mkr

Teckningskurs:

0,01 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 februari 2013

Värdering:

Pre-money 7,6 Mkr

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålles en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för teckning av en unit. En unit innehåller en (1) aktie, samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner (TO3) och (TO4).

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är på upp till 3,8 Mkr. Om det medföljande teckningsoptionerna senare används kan ytterligare 3,8 + 3,8 Mkr tillföras bolaget.

Uppdaterat: 2013-02-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss