Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MaxEquity AB

MaxEquity AB

MaxEquity AB
Norrtullsgatan 6, 5tr
113 29 Stockholm

Hemsida:

maxpeak.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MaxEquity och dess dotterbolag Capillum Holdings vision är att vara den naturliga finansiella partnern för mindre företag med lovande affärsutveckling. MaxEquity AB hette tidigare Maxpeak AB. Maxpeak AB hette tidigare Linear AB.

Teckningsperiod:

2 november 2011 - 16 november 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,4 Mkr

Teckningskurs:

0,01 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 oktober 2011

Värdering:

Pre-money 2,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 befintlig aktie. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Teckning med stöd av företrädesrätt kan komma att göras genom kvittning av fordran. Maxpeak ger samtidigt även ut konvertibla skuldebrev på upp till 3 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss