Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mavshack AB

Mavshack AB

Mavshack AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.mavshack.com/

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mavshack driver filmtjänster på internet och riktar sig främst till personer som inte kommer från västvärlden. Mavshack AB hette tidigare 24h Technologies AB. 24h Technologies AB hette tidigare 24h Movies Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

15 juni 2015 - 29 juni 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,2 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 juni 2015

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

OBS, datumen är en uppskattning, de exakta har inte kommunicerats när denna information läggs upp.

Denna emission kallas för Rättviseemission och är en av flera emissioner i spåren av den havererade emissionen. Garanterna har förbundit sig att inte teckna aktier alternativt överlåta sina teckningsrätter, i Rättviseemissionen.

Uppdatering: Faktiska datum har lagts till.

Uppdaterat: 2015-05-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss