Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mavshack AB

Mavshack AB

Mavshack AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.mavshack.com/

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mavshack driver filmtjänster på internet och riktar sig främst till personer som inte kommer från västvärlden. Mavshack AB hette tidigare 24h Technologies AB. 24h Technologies AB hette tidigare 24h Movies Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

12 maj 2015 - 12 maj 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,9 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

36 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till "garanter".

Post:

Övrigt:

Denna emission är en av flera som ersätter den volym som inte tecknades i den förra. Denna riktar sig till de som vara garanter, samt till några nya personer som ersatt vissa tidigare garanter.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss