Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mavshack AB

Mavshack AB

Mavshack AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.mavshack.com/

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mavshack driver filmtjänster på internet och riktar sig främst till personer som inte kommer från västvärlden. Mavshack AB hette tidigare 24h Technologies AB. 24h Technologies AB hette tidigare 24h Movies Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

31 mars 2015 - 15 april 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

32 Mkr + 9 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 mars 2015

Värdering:

160 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Om företrädesemissionen på 32 Mkr blir övertecknad kan en övertilldelningsoption på 9 Mkr användas.

Uppdatering: Denna emission havererade under skandalartade former. Bolagets försäljning gick upp i rök och garanterna vägrade fullfölja sina garantier. Nya emissioner görs i stället.

Uppdaterat: 2015-05-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss