Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mavshack AB

Mavshack AB

Mavshack AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.mavshack.com/

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Mavshack driver filmtjänster på internet och riktar sig främst till personer som inte kommer från västvärlden. Mavshack AB hette tidigare 24h Technologies AB. 24h Technologies AB hette tidigare 24h Movies Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

6 maj 2013 - 20 maj 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,7 Mkr

Teckningskurs:

0,13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 maj 2013

Värdering:

Pre-money 55 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:17. Aktieägare på avstämningsdagen erhåller tre (3) teckningsrätter för varje befintlig aktie. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Därutöver tillämpas subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare, men även allmänheten har möjlighet att teckna sig i emissionen.

Post:

Övrigt:

Styrelsen har fått förbindelser från befintliga aktieägare att teckna 65 % motsvarande 6,3 miljoner kronor av emissionen.

Företaget håller för övrigt på att byta namn från 24h Technologies AB till Mavshack AB.

Uppdaterat: 2013-05-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss