Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mavshack AB

Mavshack AB

Mavshack AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.mavshack.com/

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mavshack driver filmtjänster på internet och riktar sig främst till personer som inte kommer från västvärlden. Mavshack AB hette tidigare 24h Technologies AB. 24h Technologies AB hette tidigare 24h Movies Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

8 februari 2013 - 8 februari 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,98 Mkr

Teckningskurs:

0,085 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 33,0 Mkr och 35,98 Mkr post money.

Villkor:

Riktad till ett antal privata investerare som redan är aktieägare i 24h Technologies.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss