Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mavshack AB

Mavshack AB

Mavshack AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.mavshack.com/

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mavshack driver filmtjänster på internet och riktar sig främst till personer som inte kommer från västvärlden. Mavshack AB hette tidigare 24h Technologies AB. 24h Technologies AB hette tidigare 24h Movies Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

28 augusti 2012 - 15 september 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,0 + 2,4 Mkr

Teckningskurs:

0,025 och 0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Den riktade emissionen på 3 Mkr tecknas av ett 10-tal intressenter. Bland dessa återfinns bolagets VD Jonas Litborn och styreledamot Magnus Kniving.

Post:

Övrigt:

Företaget gör en riktad nyemission på 3 Mkr och en kvittningsemission på 2,4 Mkr.

Obs, datumen är ungefärliga.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss