Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mavshack AB

Mavshack AB

Mavshack AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.mavshack.com/

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Mavshack driver filmtjänster på internet och riktar sig främst till personer som inte kommer från västvärlden. Mavshack AB hette tidigare 24h Technologies AB. 24h Technologies AB hette tidigare 24h Movies Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

4 juli 2011 - 18 juli 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juli 2011

Värdering:

Pre-money 5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser från huvudägare har lämnats om teckning motsvarande cirka 1,5 mkr. Vidare har ytterligare garantiåtaganden om 1 mkr har erhållits från ett konsortium bestående av nya investerare samt befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2011-07-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss