Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Masify Capital AB

Masify Capital AB

Masify Capital AB
Floragatan 8
114 32 Stockholm

Hemsida:

www.masify.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Masify Capital ska bedriva investeringsverksamhet. Masify Capital AB hette tidigare MedClair International AB. MedClair International AB hette tidigare U.S. Energy Group AB. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

2 december 2009 - 18 december 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,8 Mkr

Teckningskurs:

1,66 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2009

Värdering:

Pre-money 17,7 Mkr, exklusive teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje tvåtal befintliga aktier av serie A eller B teckna en unit omfattande en ny B-aktie och en teckningsoption av serie TO3 B.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionen TO3 B har villkor som innebär en teckningskurs om 3.00 kr, med teckningstid juli 2010 tom juni 2011.

Uppdaterat: 2009-12-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss