Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Masify Capital AB

Masify Capital AB

Masify Capital AB
Floragatan 8
114 32 Stockholm

Hemsida:

www.masify.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Masify Capital ska bedriva investeringsverksamhet. Masify Capital AB hette tidigare MedClair International AB. MedClair International AB hette tidigare U.S. Energy Group AB. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

8 juni 2018 - 25 juli 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

17,44 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 juni 2018

Värdering:

3,5 Mkr pre-money (exkl de två samtida kvittningsemissionerna).

Villkor:

Företrädesrätt 5:1.

Post:

Övrigt:

Observera att Masify Capital även gör två kvittningsemissioner.

Uppdatering: Teckningstid förlängd till den 11 juli 2018.

Uppdatering: Teckningstid förlängd till den 25 juli 2018.

Uppdaterat: 2018-07-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss