Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Maple Leaf Gold Resources AB

Maple Leaf Gold Resources AB

Maple Leaf Gold Resources AB
Sofierovägen 35
254 33 Helsingborg

Hemsida:

www.mapleleafgold.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Maple Leaf Gold specialiserar sig på att investera i företag som är verksamma inom utvinning av ädelmetaller.

Teckningsperiod:

8 september 2014 - 14 november 2014

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

22,05 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

99 Mkr pre-money.

Villkor:

Löpande tilldelning.

Post:

300 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 14 november 2014.

Uppdaterat: 2014-11-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss