Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Malte Månson Holding AB

Malte Månson Holding AB
Borgmästareg. 21
59634 Skänninge

Hemsida:

www.maltemanson.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Erbjuder produkter och tjänster inom motorer.

Teckningsperiod:

17 augusti 2011 - 31 augusti 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

12,3 Mkr

Teckningskurs:

6,05 kr

Likviddag:

Kontant betalning.

Avstämningsdag:

15 augusti 2011

Värdering:

Pre-money 8,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 7:5. För varje 1 gammal aktie tilldelas 7 teckningsrätter. Varje 5 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss