Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra Svensk Whisky AB
Bruksgatan 4
818 32 Valbo

Hemsida:

www.mackmyra.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser.

Teckningsperiod:

11 juni 2015 - 25 juni 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,2 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 juni 2015

Värdering:

89,7 Mkr pre-money, exkl eventuella utestående konvertibler etc.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. 1 befintlig aktie, oavsett aktieslag, ska berättiga till 1 teckningsrätt och 8 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna företrädesemission vill företaget även göra en konvertibelemission på 2,8 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss