Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra Svensk Whisky AB
Bruksgatan 4
818 32 Valbo

Hemsida:

www.mackmyra.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser.

Teckningsperiod:

30 april 2014 - 14 maj 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22 Mkr

Teckningskurs:

5,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 april 2014

Värdering:

22 Mkr pre-money och 44 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie i Mackmyra berättigar till en (1) Teckningsrätt. En (1) Teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) Ny B-aktie med företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Bolagets huvudägare och styrelse har sig emellan fördelat de blivande teckningsrätterna så att denna grupp sammantaget förbundit sig att i företrädesemissionen teckna nya aktier som tillsammans totalt motsvarar full teckning i förhållande till det sammanlagda nuvarande innehavet. Därutöver har ett emissionsgarantiavtal tecknats med en extern part om 14 MSEK med bolaget, vilket innebär att den föreslagna företrädesemissionen är fullt garanterad.

Uppdaterat: 2014-04-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss