Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lyyn AB

Lyyn AB

Lyyn AB
Scheelev. 17
22363 Lund

Hemsida:

www.lyyn.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lyyn är det ledande bolaget inom plug-in-produkter för siktförbättring i realtidsvideo. Varumärket är efter bara tre år väletablerat inom området undervattensinspektion.

Teckningsperiod:

19 maj 2010 - 3 juni 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,6 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

11 juni 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 34,1 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Lyyn planerar en notering på Aktietorget den 8 juli 2010. Det föreligger ett skriftligt åtagande från Östersjöstiftelsen samt VD om att teckna aktier motsvarande sammanlagt 2.100.000 kr för det fall att emissionen inte blir fulltecknad. Garantin har utställts utan kostnad för bolagetförbundit sig att inte avyttra mer än maximalt 10 % av sitt innehav under den 12 månadersperioden som följer efter första handelsdagen.

Uppdaterat: 2010-05-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss