Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lyyn AB

Lyyn AB

Lyyn AB
Scheelev. 17
22363 Lund

Hemsida:

www.lyyn.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Lyyn är det ledande bolaget inom plug-in-produkter för siktförbättring i realtidsvideo. Varumärket är efter bara tre år väletablerat inom området undervattensinspektion.

Teckningsperiod:

16 maj 2013 - 29 maj 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

0,55 Mkr (?)

Teckningskurs:

0,25 kr (0,50 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 maj 2013

Värdering:

Pre-money 6,88 Mkr (exklusive ev optioner, och före alla emissioner som görs i detta svep).

Villkor:

Företrädesrätt 2:25. Tjugofem (25) befintliga aktier berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Övrigt:

I samband med denna företrädesemission gör LYYN även ett antal ytterligare emissioner.

Företaget slår någon form av rekord i luddig information kring alla emissioner som görs i detta svep. Vi gissar att företrädesemissionen (exkl teckningsoptioner) är på 0,55 Mkr, men är trots bolagets utskickade förtydligande inte säkra.

Uppdaterat: 2013-05-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss