Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lyyn AB

Lyyn AB

Lyyn AB
Scheelev. 17
22363 Lund

Hemsida:

www.lyyn.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lyyn är det ledande bolaget inom plug-in-produkter för siktförbättring i realtidsvideo. Varumärket är efter bara tre år väletablerat inom området undervattensinspektion.

Teckningsperiod:

16 maj 2013 - 29 maj 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,88 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 6,34 Mkr.

Villkor:

Större delen av emissionen är riktad till huvudägarna Östersjöstiftelsen och Holahög AB samt till Listérus & Partners Capital Advisors AB. En liten del av emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare.

Post:

Övrigt:

Utöver emissionen på 5,88 Mkr gör företaget även en kvittningsemission på 0,67 Mkr. Ytterligare 2,94 Mkr kan tillkomma om medföljande teckningsoptioner används.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen är 0,25 kronor. Teckning av de aktier som teckningsoptionen berättigar till skall ha skett tidigast den 5 februari 2014 och senast den 20 februari 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss