Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lyckegård Group AB

Lyckegård Group AB

Lyckegård Group AB
Trollebergsvägen 102-28
245 61 Lund

Hemsida:

lyckegard.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lyckegård utvecklar och säljer mekaniska lösningar för hantering av ogräsproblem i främst spannmålsodling. Vidare erbjuder bolaget kunskap och redskap för sådd, harvning, kultivering och gödselmyllning för den hållbare lantbrukare.

Teckningsperiod:

20 januari 2022 - 3 februari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

32,4 Mkr

Teckningskurs:

5,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

59,9 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 1010 aktier.

Övrigt:

Lyckegård noteras på First North den 21 februari 2022.

Lyckegård har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 19,4 miljoner SEK som utgörs av brygglån om cirka 12,0 MSEK, teckningsåtagande om cirka 5 MSEK och kompensation för brygglånet om cirka 2,4 MSEK. Det totala teckningsåtagandet motsvarar cirka 60 procent av emissionslikviden.

Uppdatering: "Bolaget kan nu meddela att avtal om ytterligare teckningsåtagande om totalt cirka 4,5 MSEK ingåtts med First Venture Sweden AB (”First Venture”), Delcea Förvaltning AB och Magnus Vahlquist. Det ytterligare teckningsåtagandet medför att det totala teckningsåtagandet i nyemissionen uppgår till cirka 23,9 MSEK, vilket motsvarar cirka 74 procent av den totala emissionslikviden."

Uppdaterat: 2022-01-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss