Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lundin Gold Inc

Lundin Gold Inc

Lundin Gold Inc
885 West Georgia Street
Vancouver, Kanada

Hemsida:

www.fortressminerals.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fortress Minerals Corp är ett kanadensiskt råvarubolag i Lundin-sfären som inte längre har någon verksamhet. Företaget köper en guldtillgång och byter namn till Lundin Gold Inc.

Teckningsperiod:

27 juni 2016 - 27 juni 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

82,5 MCAD + 12,38 MCAD

Teckningskurs:

5,50 CAD

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en mindre grupp investerare ledda av GMP Securities L.P.

Post:

Övrigt:

Den riktade emissionen är på 82,5 MCAD. Utöver det finns en övertilldelningsoption på 12,38 MCAD som kan användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss