Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB
Box 7415
103 91 Stockholm

Hemsida:

logistri.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Logistri Fastighets är ett fastighetsbolag, vars portfölj består av åtta lager- och lättindustrifastigheter. Bolaget förvaltas av Pareto Securities.

Teckningsperiod:

18 mars 2019 - 19 mars 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

237 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

252 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss