Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Liv ihop AB

Liv ihop AB

Liv ihop AB
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Hemsida:

livihopgruppen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning.

Teckningsperiod:

17 juli 2019 - 17 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2,2 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till säljarna av Akilles Personlig Assistans AB som delbetalning. 100 000 aktier och lika många optioner.

Post:

Övrigt:

Optionerna har en löptid på 24 månader och med lösenpris 22 kr. Varje option berättigar till teckning av en aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss