Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Liv ihop AB

Liv ihop AB

Liv ihop AB
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Hemsida:

livihopgruppen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning.

Teckningsperiod:

4 juli 2019 - 4 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,7 Mkr

Teckningskurs:

18,81 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till säljarna av Bogruppen i Östergötland AB som delbetalning.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss