Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Liv ihop AB

Liv ihop AB

Liv ihop AB
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Hemsida:

livihopgruppen.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning.

Teckningsperiod:

30 januari 2018 - 13 februari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

88,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 500 aktier.

Övrigt:

Livihop noteras på First North efter genomförd nyemission, där första planerad handelsdag är 23 februari 2018.

Erbjudandet är till ca 67 % säkerställt via teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och teckningsåtaganden från externa investerare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss