Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Litium AB

Litium AB

Litium AB
Fleminggatan 85 1tr
112 45 Stockholm

Hemsida:

/www.litium.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Litium erbjuder en ehandelsplattform som tjänst till företag. Litium AB hette tidigare Litium Affärskommunikation AB.

Teckningsperiod:

10 mars 2020 - 10 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

118,1 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book-building-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Litium inledde en riktad emission på ca 40 Mkr efter att marknaden stängt den 10 mars och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 11 mars 2020.

Uppdatering: Litiums emission tecknades av TIN Fonder, Robur Fonder, Aktia Asset Management, FastPartner AB och Tagehus Holding AB. Bolaget fick in 40 Mkr till 12 kr per aktie, vilket är en premie om 11 % jämfört med stängningskursen den 10 mars.

Uppdaterat: 2020-03-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss