Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Litium AB

Litium AB

Litium AB
Fleminggatan 85 1tr
112 45 Stockholm

Hemsida:

/www.litium.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Litium erbjuder en ehandelsplattform som tjänst till företag. Litium AB hette tidigare Litium Affärskommunikation AB.

Teckningsperiod:

6 april 2016 - 27 april 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

41,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

100 aktier, minimum 500 aktier.

Övrigt:

Litium noteras på Aktietorget unde vecka 20 2016.

Fyra (4) tecknade, tilldelade och betalda aktier berättigar till en (1) vederlagsfri teckningsoption 2016/2017. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Litium till en kurs om 15 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner 2016/2017 kan ske från och med 15 mars 2017 till och med den 31 mars 2017. Teckningsoption 2016/2017 benämns även LITI TO1.

Uppdaterat: 2016-04-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss