Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Linq Capital Sweden AB

Linq Capital Sweden AB

Linq Capital Sweden AB
Solna Strandväg 78
17154 Solna

Hemsida:

www.linqcapital.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Linq Capital är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska och utländska företag. Linq gör både rena finansiella placeringar och mer aktiva investeringar i tidigare stadier där företaget även tillför kompetens. Linq Capital Sweden AB hette tidigare Sting Networks AB.

Teckningsperiod:

26 mars 2007 - 16 april 2007

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

31 Mkr + 10 Mkr vid överteck.

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

25 april 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till medlemmar av Bridge Investment Network.

Post:

400 aktier

Övrigt:

Private placementen på 9 Mkr som föregick denna emission övertecknades drygt 3 gånger. Sting Networks är grundat av Tommy Ekström som tidigare varit med och byggt upp Europolitan och Tele1 Europe.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss