Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Linotech AB

Linotech AB

Linotech AB
Box 1016
740 21 Järlåsa

Hemsida:

www.linotech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genom egen forskning och utveckling ta fram miljöriktiga och underhållsbara träskydds produkter och tekniker med linolja som bas.

Teckningsperiod:

1 oktober 2009 - 15 oktober 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

24 september 2009

Värdering:

Pre-money 7,5 Mkr och post money 10 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss