Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Linotech AB

Linotech AB

Linotech AB
Box 1016
740 21 Järlåsa

Hemsida:

www.linotech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genom egen forskning och utveckling ta fram miljöriktiga och underhållsbara träskydds produkter och tekniker med linolja som bas.

Teckningsperiod:

17 augusti 2007 - 7 september 2007

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,7 Mkr

Teckningskurs:

1,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Kontakta Linotechs VD, Johan Tarukoski för mer information och intresseanmälan.

Uppdaterat: 2007-09-13

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss