Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lineum AB

Lineum AB
Olovsholmsgatan 32
50634 Borås

Hemsida:

www.lineum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Produktutvecklar och forskar kring utveckling av innovativa livsmedel. Under sista kvartalet 2008 lanseras livsmedel som på ett enkelt sätt förbättrar näringsinnehållet i den dagliga kosten.

Teckningsperiod:

7 april 2008 - 9 juni 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

18 juni 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

10 Mkr före emissionen och 19 Mkr om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Post:

2500 aktier

Övrigt:

Företaget ska enligt ledningen vara noterat inom 2-3 år.

Uppdaterat: 2008-04-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss