Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Likvor AB

Likvor AB

Likvor AB
Tvistevägen 47a
907 29 Umeå

Hemsida:

www.likvor.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Likvor erbjuder ett patenterat och CE-certifierat system för att vårdpersonal ska kunna utföra korrekta och effektiva mätningar av ryggmärgsvätskans dynamik som ett led i att ställa diagnos och följa upp behandlingsresultat gällande normaltryckshydrocefalus.

Teckningsperiod:

30 oktober 2018 - 31 januari 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

17,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Uppdatering: 20,2 Mkr pre-money. 27 Mkr pre-money.

Villkor:

Styrelsen beslutar om tilldelning i enlighet med principen ”först-till-kvarn”.

Post:

Uppdatering: Minimum 2900 aktier. Minimum 2 170 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: I mitten av januari 2019 meddelar Likvor att det senaste kvartalet gått bättre än förväntat men att kapitalanskaffningen varit tuffare, där ändrar bolaget villkoren. Emissionsbeloppet sänks från 10 till 6 Mkr och priset per aktie från 23,10 kr till 17,30 kr.

Uppdaterat: 2019-01-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss