Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.lightlab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Teckningsperiod:

11 februari 2010 - 25 februari 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,4 Mkr exkl. teck.optioner

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 februari 2010

Värdering:

Pre-money 73,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Innehav av 4 aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av 1 unit till kurs 7,50 kronor, bestående av 1 ny aktie av serie B, samt 1 teckningsoption med teckningskurs 9,50 kronor och teckningstid den 1 - 30 juni 2010. Det krävs 2 teckningsoptioner för att teckna 1 ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Handel i teckningsrätter sker under perioden den 11 - 22 februari 2010. Lightlab har tecknat avtal med ett garantikonsortium som garanterar teckning av units motsvarande drygt 14 Mkr eller ca 77 procent av emissionen. Tillsammans med utfästelser och teckningsförbindelser från vissa aktieägare är 100 procent av emissionen säkerställd. Konsortiet samordnas av Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss