Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.lightlab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Teckningsperiod:

24 april 2009 - 8 maj 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 april 2009

Värdering:

Pre-money 11 Mkr och post money 22 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Fem av de största aktieägarna och ytterligare några personer, däribland bolagets VD Bo Madsen och dess forskningschef Qiu-Hong Hu, har skriftligt förbundit sig att teckna aktier till ett sammanlagt antal som överstiger 30% av det totala antalet nyemitterade aktier. Några av dessa personer är inte idag aktieägare i Lightlab men har förbundit sig att teckna aktier till ett visst antal i den mån nyemissionen inte blir fulltecknad av nuvarande aktieägare. Härutöver har flertalet styrelseledamöter skriftligt förbundit sig att teckna aktier i bolaget. Någon ersättning för teckningsförbindelserna utgår inte.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss