Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.lightlab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Teckningsperiod:

19 november 2015 - 19 november 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till Kåre Gilstring.

Post:

Övrigt:

I samband med denna kvittningsemission gör Lightlab även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss