Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.lightlab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Teckningsperiod:

2 december 2015 - 16 december 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

31,8 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 november 2015

Värdering:

31,8 Mkr pre-money, exkl konvertibellån mm.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie i bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 92 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

I samband med företrädesemissionen kommer konvertibla lån erhållna i juli 2015 från Östersjöstiftelsen om cirka 4 MSEK och från Gålöstiftelsen om cirka 1 MSEK, totalt cirka 5,2 MSEK inklusive ränta att kvittas som en del av emissionslikviden. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 26,6 MSEK (i kontanta medel) före emissionskostnader.

I samband med denna företrädesemission gör Lightlab även en kvittningsemission.

Uppdatering: Teckningstiden senareläggs två dagar.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss