Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.lightlab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Teckningsperiod:

8 oktober 2014 - 24 oktober 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,1 Mkr

Teckningskurs:

1 kr per aktie / 5 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 oktober 2014

Värdering:

18,5 Mkr pre-money, exkl ev utestående optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 5:4. För varje aktie i LightLab som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) nya aktier av serie B och två (2) teckningsoption av serie 2014/2015.

Post:

Övrigt:

Bolaget komma att tillföras ytterligare högst 11,1 MSEK genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i företrädesemissionen.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,3 MSEK, motsvarande 36 procent av nyemissionen från ett antal aktieägare, däribland från Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av företrädesemissionen. Därmed är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 20,8 MSEK, motsvarande 90 procent av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss