Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.lightlab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Teckningsperiod:

27 november 2012 - 11 december 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,5 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr per unit (0,05 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 november 2012

Värdering:

Pre-money 4,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. Innehavare av aktier på avstämningsdagen erhåller för varje befintlig aktie tre (3) uniträtter. För teckning av en (1) unit erfordras två (2) uniträtter. En unit innehåller två (2) aktier samt två (2) teckningsoptioner av serie 1 (”TO 1”) och en (1) teckningsoption av serie 2 (”TO 2”).

Post:

Övrigt:

Ägare som representerar cirka 31 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sina andelar av nyemissionen. Bland dessa återfinns Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Samtliga styrelseledamöter, VD och merparten av nyckelpersoner i ledningen har förbundit sig att teckna aktier. Utöver teckningsförbindelserna om cirka 4,2 MSEK omfattas emissionen av en emissionsgaranti på 9,4 MSEK. Emissionen är således garanterad upp till 100 procent eller 13,5 MSEK.

TO1 skall kunna utnyttjas för teckning av aktier under perioden 2-16 april 2013 till teckningskursen 0,05 SEK per aktie och TO2 skall kunna utnyttjas för teckning av aktier under perioden 16-30 augusti 2013 till teckningskursen 0,10 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande kan såväl TO1 som TO2 tillföra 13,5 MSEK, tillsammans totalt 27 MSEK.

Uppdaterat: 2012-11-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss