Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.lightlab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Teckningsperiod:

5 december 2011 - 19 december 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

34,2 Mkr

Teckningskurs:

0,42 kr

Likviddag:

Kontant betalning.

Avstämningsdag:

2 december 2011

Värdering:

Pre-money 12,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 14:5

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad upp till 75 procent eller 25,7 Mkr.

Utfall: Genomförd sammanräkning visar att 46,8 procent av aktierna (motsvarande ca 16,0 MSEK) tecknades med stöd av företrädesrätt och 1,0 procent (motsvarande ca 0,3 MSEK) tecknades utan företrädesrätt. Resterande del, motsvarande 27,2 procent av emissionen eller ca 9,3 MSEK, har tecknats med stöd av emissionsgaranti.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss