Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.lightlab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Teckningsperiod:

7 februari 2011 - 21 februari 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

36,5 Mkr

Teckningskurs:

2,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 februari 2011

Värdering:

Pre-money 30,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 6:5. Innehavare av aktier på avstämningsdagen får för varje 1 befintlig aktie 6 teckningsrätter. 5 teckningsrätter berättigar till teckning av en 1 ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Ägare som representerar 19,6 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Även styrelsens ledamöter och VD har förbundit sig att teckna aktier. Därutöver har en emissionsgaranti om cirka 29,3 MSEK lämnats av Erik Penser Bankaktiebolag. Nyemissionen omfattas därmed till fullo av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss