Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LifeClean International AB

LifeClean International AB

LifeClean International AB
Kärrastrandvägen 124
451 76 Uddevalla

Hemsida:

www.lifeclean.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LifeClean International bedriver forskning, utveckling och produktion inom
spor-, bakterie- och virusdödande produkter.

Teckningsperiod:

2 september 2020 - 16 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

39,9 Mkr

Teckningskurs:

10,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 september 2020

Värdering:

399 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 520 aktier

Övrigt:

LifeClean noteras på First North den 1 oktober 2020.

30,1 MSEK motsvarande cirka 75,5 procent av erbjudandet är på förhand säkrat via teckningsförbindelser.

Uppdaterat: 2020-09-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss