Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB
Ole Römers väg 12
223 63 Lund

Hemsida:

www.lifeassays.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Teckningsperiod:

17 juli 2019 - 2 augusti 2019

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

25,14 Mkr

Teckningskurs:

0,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 juli 2019

Värdering:

4,19 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 6:1. För varje en (1) befintlig aktie av serie B erhålls sex (6) teckningsrätter, och en (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning till en (1) nyemitterad aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdatering: Emissionen är nu säkerställd till 100 %.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd med två dagar till 2 augusti 2019.

Uppdaterat: 2019-07-31

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss