Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB
Ole Römers väg 12
223 63 Lund

Hemsida:

www.lifeassays.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Teckningsperiod:

22 maj 2015 - 5 juni 2015

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr per unit / 0,05 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 maj 2015

Värdering:

5 Mkr pre-money, exkl ev teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. Unitemissionen genomförs genom utgivande av Units. En (1) Unit består av tre (3) nyemitterade aktier av serie B i LifeAssays och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie 2015/2016.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss